Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego sklepu znajdującego się pod adresem: www.woodensneakerbox.shoplo.com

Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym www.woodensneakerbox.shoplo.com

§ 1. Zastosowanie 

1.Witryna znajdująca się pod adresem www.woodensneakerbox.shoplo.com jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość za pośrednictwem sieci Internet. 2.Prowadzącą sklep internetowy www.woodensneakerbox.shoplo.com – zwany dalej „Sklepem”, jest: Michał Zieliński zamieszkały Trawowa 17/12 54-614 Wroclaw , e-mail: woodensneakerbox@gmail.com, tel.: xxx xxx xxx. 

3.Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między: a.Sprzedawcą: Michał Zieliński – zwany dalej „Sprzedawcą”, a b.nabywcami jej produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Klientami”. 

4.Klientem może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych. 

5.Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu oraz określa zasady składania zamówień w Sklepie, zawierania umów sprzedaży, dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta.

6.Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Klientem umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami. 

7.Sprzedaż w Sklepie prowadzona jest tylko na terenie Polski, sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą. 

8.Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z zapewnieniami Sklepu, podawanymi przy ich opisach oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 2. Opisy i zdjęcia produktów 

1.Sprzedawca udostępnia Klientom ogólną informację o produktach znajdujących się na stronie Sklepu, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora. 

2.Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu. 

§ 3. Informacje o koncie Klienta 

1.Klient może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową korzystając z konta Klienta 2.Rejestracja w serwisie spowoduje założenie konta Klienta, dzięki czemu w przyszłości wszelkie jego dane będą wyświetlane po zalogowaniu. 

3.Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie. 

4.W czasie rejestracji Klient proszony jest o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 

§ 4. Składanie zamówień 

1.Zamówienia są przyjmowane przez Sklep za pośrednictwem strony:www.woodensneakerbox.shoplo.com 7 dni w tygodniu 24h na dobę, realizowane natomiast do 21 dni (kompletowane i wysyłane) we wszystkie dni robocze. Jeżeli szafka robiona jest na zamówienie termin może przedłużyć się do 60 dni.

2.Bieżąca obsługa Klientów prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 9.00 do 19.00, w sobotę w godzinach od 10.00 do 16.00, pod numerem telefonu: 531851988 oraz mailowo pod adresem: woodensneakerbox@gmail.com oraz przez Facebook:https://www.facebook.com/woodensneakerbox

Bądź pod adresem Trawowa 17/12 54-614 Wroclaw

3.W celu złożenia zamówienia należy wybrać towar, a następnie kliknąć „Do koszyka”. 

4.Klient wybiera sposób dostawy oraz sposób płatności, a następnie składa zamówienie w momencie wybrania opcji „Zamawiam”. 

5.Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

6.Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową o otrzymaniu zapłaty i wysłaniu towaru przez Sklep. 

7.Klient może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim ewentualne zmiany wyłącznie poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając e-maila pod adres: woodensneakerbox@gmail.com i wpisując w tytule e-maila: numer zamówienia (ID) i dane Klienta. Zmiany w zamówieniach i anulowania zamówienia Klient może dokonać do chwili przekazania zakupionych produktów do wysłania. 

8.Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie Sklepu, formularza zamówienia. 

9.Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego. 10.W trakcie składania zamówienia, jak i rejestracji konta w Sklepie, Klient jest zobowiązany do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych, Sprzedawca może poprosić o ich potwierdzenie drogą telefoniczną lub elektroniczną. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy uniemożliwiające realizację zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

§ 5. Ceny 

1.Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i inne podatki. 

2.Zmiana cen następuje poprzez publikację na stronie internetowej Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

§ 6. Warunki płatności i dostawy 

1.Klient posiada prawo wyboru spośród następujących form płatności: przedpłata na konto – przelew za pośrednictwem Platnosci24 (szybkie płatności) lub tradycyjny przelew bankowy 

2.W przypadku, gdy płatność za zamówienie w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zamówienie zostanie anulowane. 

3.Przesyłki są doręczane przez firmę kurierską UPS tylko na obszarze Polski.

4.Koszty przesyłki zamówień są pokrywane przez Klienta. 

5.Koszt wysyłki jest stały - niezależny od liczby zamawianych w ramach jednego zamówienia produktów. 

6.Powyższe koszty wysyłki mogą ulec zmianie. O zmianie kosztów Sklep poinformuje Klientów poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w niniejszym regulaminie, co nie będzie miało wpływu na zawarte już umowy. 

7.Zamówienia zostaną przekazane do wysyłki w terminie 21 dni roboczych licząc od momentu otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty od Platnosci24 albo od dnia złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. 

8. Przesyłka powinna być dostarczona przez firmę kurierską UPS w ciągu 24 godzin od dnia przekazania towaru do wysyłki. W żadnym zaś razie czas dostawy nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. 

9. Zamówiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia. 

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowanym błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. 

11.Przed odebraniem przesyłki od kuriera warto sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, to znaczy czy paczka nosi ślady uderzeń, zbić, pęknięć. Najczęściej rozpoznać można zniszczenie opakowania kartonowego po odgnieceniach, rozerwaniach, odkształceniach lub zbytnim zaplamieniu. W szczególności warto zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę przez pracowników Sklepu. Klient może żądać od dostawcy (tj. pracownika kuriera) sporządzenia protokołu uszkodzeń. 

12.W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz zachować kopię protokołu. 

§ 7. Wymiana towaru 

1.Klient może dokonać wymiany towaru tylko w przypadku niezgodności z zamawianym towarem. 

2.W przypadku chęci skorzystania z wymiany towaru Klient powinien skontaktować się ze Sklepem, podać nr zamówienia lub imię i nazwisko, oraz wybrać sposobów dostawy do Sklepu - kurier UPS 

3.Odsyłając szafkę do Sklepu za pomocą: a. kuriera UPS, Sklep wyśle Klientowi w wiadomości e-mail etykietę zwrotną, która należy dołączyć do przesyłki, 

4.Odsyłany produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania. 

5.Sklep prosi o nie zaklejanie oryginalnych pudełek w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia pudełka. 

§ 8. Reklamacja 

1.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

2.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów. 

3.Jeżeli towar ma wadę Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany. Klient będący konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany towaru lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. 

4.Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5.Towar należy odesłać pod adres Sklepu: Katarzyna Pielucha Agencja Social Media Besocial, Posmykowizna 6, 98-355 Działoszyn. 

6.Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę. 

7.Odsyłany do reklamacji towar powinien być czysty.

8.W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji. 

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy 

1.Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, każdy Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić. 

2.Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w szczególności na piśmie i wysłane na adres Sklepu. 

3.W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

4.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

5.Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6 .Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

7.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

8.Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: Wooden Sneakerbox Śliczna 32/10 Wrocław. 

9. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar do 21 dni od otrzymania towaru, który podlega zwrotowi. 

§ 10. Ochrona danych osobowych 

1.Administratorem danych osobowych jest Michał Zieliński

2.Dane osobowe Klienta podane w trakcie procesu rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), są przetwarzane i gromadzone w celach realizacji zawartej umowy sprzedaży, wysyłki zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi oraz dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych. 

3.Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep. 

4.Klienci mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania oraz wniesienia żądania ich usunięcia w całości lub w części. 

5.Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i nie będą przekazywane innym podmiotom. 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2015 

2.Sklep może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. 

3.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), a w przypadku Klientów będących konsumentami dodatkowo przepisy Ustawy o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 

4.Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu, zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 5.Regulamin jest dostępny na stronie 

6.Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu nazwy towarów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

7.W przypadku Klientów nie będących konsumentami, nie stosuje się postanowień o odstąpieniu od umowy wskazanych w § 9. niniejszego regulaminu.

8.Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.